Odpowiedzi PdB część 1

Zadania:

1. Jest sieć LAN złożona z 25 przełączników w architekturze dwuwarstwowej, 60 VLAN-ów + VTP, 500 użytkowników, brama na HSRP. Wskaż powody dlaczego lepiej wybrać PVRST, niż MST do sieci campusowej?

Odpowiedź: VTP nie lubi się z MST. Co prawda VTP3 wspiera MST, ale na części platform są to świeże wersje oprogramowania np. 7.2 dla N5k, N7k. Przyda się dłuższy czas ich wygrzania. Przy tej ilości VLAN-ów można sobie pozwolić na zarządzanie per VLAN. Błąd konfiguracyjny w PVRST będzie miał wpływ prawdopodobnie na jeden VLAN, nie na całą sieć.

2. Jaka może być maksymalna rozpiętość sieci STP?

Odpowiedź: Maksymalna teoretyczna rozpiętość sieci STP, to 19 przeskoków. Wynika to ze wzorów, sposobu naliczania czasu dla BPDU oraz ztuningowanych, maksymalnych ustawień parametrów na switchach fizycznych.

max_age = (4 x hello) + (2 x dia) – 2 
forward_delay = ((4 x hello) + (3 x dia)) / 2

Przyjmując, że max_age można ustawić na 40 sek., hello na 1 sek., forward_delay na 30 sek., parametr dia (ang. diameter – rozpiętość sieci) przyjmie wartość 19 lub w zaokrągleniu 19. Przy domyślnych timerach rozpiętość sieci to 7 przeskoków. Nie oznacza to automatycznie, że sieć przestanie być stabilna przy większej rozpiętości. Wartości nie dotyczą innych późniejszych protokołów jak: RSTP, MSTP (rozpiętość nawet do 255 przeskoków). Ciekawostką jest, że diameter w STP oznacza odległość do root-bridge’a, a nie odległość między krańcowymi switchami. Bezpieczniej jednak traktować ten parametr właśnie jako rozpiętość między brzegowymi switchami, gdyż może się okazać, że brzegowy przełącznik stał się rootem.

Wszystkie timery są rozpisane tutaj: Understanding and Tuning Spanning Tree Protocol Timers

3. Czy można zmigrować PVRST do MST stosując metodę “ships in the night”? Dlaczego tak, dlaczego nie?

Odpowiedź: Nie. Powiedzenie “ships in the night” odnosi się do statków, które poruszają się bez świadomości istnienia innych statków. Metoda pod tą nazwą polega na konfiguracji dwóch lub więcej protokołów na tych samych urządzeniach/interfejsach. Jest to możliwe np. w przypadku protokołów IGP, ale nie jest możliwe dla xSTP.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Ten post dostępny jest także w języku: plpolski